Personvernerklæring

sist oppdatert 16.02.2020

Personvernerklæring for DAGA CONSULTING AS

Denne Personvernerklæringen gjelder for DAGA CONSULTING AS som er den
behandlingsansvarlige og som kan innhente og bruke de personopplysninger som angis nedenfor i pkt. 2.

1) Hvilke personopplysninger blir behandlet?

DAGA CONSULTING AS behandler følgende informasjon for å oppfylle formålet med
behandling av personopplysningene: Navn, kontaktinformasjon, kjøps-
/salgsbetingelser, reklamasjonshistorikk, kjøpsstatistikk, informasjon om produkter og
tjenester som er solgt eller kjøpt, inngåtte avtaler, eierforhold rundt produkter, teknisk
informasjon om produkter som har blitt solgt av DAGA CONSULTING AS eller som
har besøkt DAGA CONSULTING AS verksteder, samt annet som er relevant for
overholdelse av inngåtte avtaler med deg. Personopplysninger kan også finnes i
notater eller løpende tekst som ikke er strukturerte eller søkbare i DAGA CONSULTING AS dataregistre.

DAGA CONSULTING AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene og lagrer
og behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven med forskrifter.

2) Hvorfor innhenter vi opplysninger?

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av DAGA
CONSULTING AS til oppfyllelse av avtaler med DAGA CONSULTING AS eller
samarbeidspartnere, administrasjon av garantisaker, gjennomføring av
verkstedoppdrag, markedsføring, utstedelse av kundetilbud samt fullføring av lovpålagte forpliktelser.

3) Underleverandører (databehandlere)

DAGA CONSULTING AS benytter underleverandører for å gjennomføre tjenesten,
herunder til å drifte kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere
samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser. Dette gjør det mulig å tilby deg som kunde bedre betingelser og tjenester.
DAGA CONSULTING AS er ansvarlig for all databehandling utført avunderleverandører.

Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på
den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig
informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras til andre.

4) Overføring av personopplysninger til tredjepart

DAGA CONSULTING AS overfører i visse tilfeller personopplysninger om kunder til
følgende kategorier av mottakere som DAGA CONSULTING AS samarbeider med:
Leverandører eller deres generalagenter samt deres nærstående selskap eller
samarbeidspartnere, finansieringsselskaper, forsikringsselskaper og myndigheter.

5) Retten til innsyn og endring av personlig data

Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg.
Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal
rettes eller slettes. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter
dine opplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og nyhetsbrev).

Kontaktdetaljer til DAGA CONSULTING AS: dag@dagaconsulting.no

6) Avslutte ditt samtykke

Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det.
Våre abonnenter kan enkelt avmelde seg fra vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette
kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle nyhetsbrev fra DAGA CONSULTING AS

Ønsker du ikke å motta SMS? Da kan du sende SMS med kodeord Avmeld som beskrevet i SMS

Om du har spørsmål om våre kommunikasjonskanaler via SMS eller nyhetsbrev, er
du velkommen til å sende oss en e-post til dag@dagaconsulting.no

Meny